REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ambercollection.pl

Sklep internetowy Amber Collection, dostępny pod adresem www.ambercollection.pl, prowadzony jest przez firmę Amber Collection Rafał Bettin, 84-215 Gowino, ul. Jasienicy 23. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 588-118-11-38, Regon: 192762896

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ambercollection.pl.

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.ambercollection.pl, a w szczególności:

 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na towary dostępne w ramach www.ambercollection.pl,

 2. tryb, warunki oraz zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ambercollection.pl

 3. tryb, warunki oraz zasady składania reklamacji oraz dokonywania zwrotu towarów.

 1. Dokonać Zamówienia poprzez www.ambercollection.pl może każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

TOWAR I CENA

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 2. Towary sprzedawane przez www.ambercollection.pl posiadają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu. Zapoznając się z opisem produktu należy brać pod uwagę co następuje:

 1. każdy z Towarów www.ambercollection.pl jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy – co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (odcienia surowca) oraz ich wymiarów.

 2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

 1. Zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji wyrobów jubilerskich zamieszczone na stronie internetowej www.ambercollection.pl nie oddają ich rzeczywistej wielkości. Posiadają one jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na indywidualne wykonanie każdego produktu, poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnić się między sobą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorze i odcieniach wyrobów jubilerskich prezentowanych na stronie www.ambercollection.pl.

 2. Amber Collection zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu znajdującego się w jego ofercie, w tym do wycofywania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian.

 3. CENA Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena w chwili złożenia zamówienia.

 4. Wszystkie ceny podane w serwisie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia 24h na dobę, 5 dni w tygodniu.

 2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego.

 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem www.ambercollection.pl należy dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a także podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

 4. Klient, aby zakończyć proces składania Zamówienia, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu doręczenia, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

 5. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Amber Collection składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru wskazanego w formularzu Zamówienia następuje w chwili przyjęcia zamówienia przez www.ambercollection.pl

 2. Zamówienie uznaje się za przyjęte:

w przypadku dokonania płatności – w chwili otrzymania potwierdzenia dokonania transakcji

w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem” – w chwili złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia wzbudzającego jego wątpliwość lub w przypadku braku otrzymania płatności od Klienta w terminie 3 dni od potwierdzenia przez Klienta zamówienia, chyba że Klient wybrał formę dostawy za pobraniem.

 2. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy, wprowadzeniu zmiany do zamówienia lub cofnięciu zamówienia przez Klienta, www.ambercollection.pl zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz w terminie 7 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o odmowie realizacji Zamówienia lub otrzymaniu informacji od klienta o zmianie, czy cofnięciu zamówienia. Zwrot ceny nabycia Towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia dotyczącego Towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosi 2-4 dni roboczych, liczonych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Amber Collection lub wyboru formy płatności za pobraniem. W przypadku modyfikacji produktu np. zmiany rozmiaru, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Również w przypadku akcji promocyjnych czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

 2. Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Amber Collection wybranego przedmiotu za pośrednictwem paczkomatu lub kuriera.

PRZESYŁKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE

 1. Dostawy towaru realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłamy również Towar poza granice kraju.

 2. Termin doręczenia przesyłki oraz zagranicznej oraz koszty dostawy różnią się w zależności od kraju przeznaczenia.

 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia w zakładce „Koszyk”.

PŁATNOŚCI

 1. Udostępniamy wygodne sposoby płatności:

 1. Płatność przy odbiorze – zapłata za zakupiony towar następuje gotówką przy dostawie towaru kurierem lub pocztą

 2. Przelew bankowy

 3. Płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową przez system płatności PayU

 1. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych ze Sklepem Internetowym serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia.

ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. Przesyłka zamówionego Towaru jest dostarczana, w zależności od wybranej przez Klienta formy doręczenia przesyłki: przez kuriera DPD lub InPost.

 2. W przypadku dostawy przez firmę kurierską Klient powinien w obecności kuriera sprawdzić czy przesyłka została dostarczona w nienaruszonym stanie opakowania, a taśmy zabezpieczające nie zostały zerwane.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru w czasie transportu, na Kliencie spoczywa obowiązek sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, informując obsługę Sklepu Internetowego Amber Collection w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Można to zrobić drogą elektroniczną na adres: sklep@ambercollection.pl    bądź też listownie na adres: C.H. Jantar, Amber Collection Rafał Bettin, ul. Szczecińska 58 76-200 Słupsk.

 2. W przypadku płatności przelewem bankowym/pobrania Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił, na własne ryzyko oraz koszt.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 8. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia produktu (z wyjątkiem kosztów wysyłki zwracanego produktu) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 9. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WYMIANA

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

 2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

 3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni roboczych od daty otrzymania.

 5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu Internetowego, bądź opisać w formularzu zwrotu dostępnym w zakładce “Zwroty i reklamacje”.

REKLAMACJA

 1. Amber Collection ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta.

 2. Reklamację składa się drogą elektroniczną na adres: sklep@ambercollection.pl bądź też listownie na adres: Galeria Amber Collection Rafał Bettin, ul. Cicha 7A/B; 78-100 Kołobrzeg

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć wadliwy Towar na adres: ………………………………………… załączając potwierdzenie zakupu Towaru. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższe ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

 5. Koszty związane z uzasadnioną reklamacją są pokrywane przez Amber Collection

 6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do siedziby Amber Collection Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez www.ambercollection.pl w celu realizacji zamówienia, procesu reklamacyjnego reklamacji oraz ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane, nie są wykorzystywane w żadnym innym celu, ani przekazywane podmiotom trzecim.

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach i w celach określonych szczegółowo w Polityce prywatności, z którą możesz się zapoznać na stronie internetowej: ………….

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna treść regulaminu będzie udostępniana wszystkim Klientom na stronie internetowej ambercollection.pl pod adresem www.ambercollection.pl/regulamin.

 2. Amber Collection zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu, a wprowadzone zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na stronie ambercollection.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy