REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
www.ambercollection.pl

Sklep internetowy Amber Collection, dostępny pod adresem www.ambercollection.pl, prowadzony jest przez firmę Amber Collection Rafał Bettin, 84-215 Gowino, ul. Jasienicy 23.  Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 588-118-11-38, Regon: 192762896

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.ambercollection.pl, a w szczególności:
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na towary dostępnych w ramach  www.ambercollection.pl
– trybu, warunków oraz zasad zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem serwisu,
– trybu, warunków oraz zasad składania reklamacji oraz dokonywania zawrotu towarów.

2. Dokonać Zamówienia poprzez www.ambercollection.pl może każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 

TOWAR I CENA 

1.  Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

2.  Towary sprzedawane przez www.ambercollection.pl posiadają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu. Zapoznając się z opisem produktu należy brać pod uwagę co następuje:
– każdy z Towarów www.ambercollection.pl jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy – co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (odcienia surowca) oraz ich wymiarów.
– Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

3. Zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji wyrobów jubilerskich zamieszczone na stronie internetowej www.ambercollection.pl  nie oddają ich rzeczywistej wielkości. Posiadają one jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na indywidualne wykonanie każdego produktu, poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnić się między sobą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorze i odcieniach wyrobów jubilerskich prezentowanych na stronie www.ambercollection.pl

4. Amber Collection zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu znajdującego się w jego ofercie, w tym do wycofywania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian.

CENA Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena w chwili złożenia zamówienia.

5. Wszystkie ceny podane w serwisie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia 24h na dobę, 5 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem www.ambercollection.pl należy dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a także podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

4. Klient, aby zakończyć proces składania Zamówienia, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu doręczenia, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

5. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do  Amber Collection składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru wskazanego w formularzu Zamówienia następuje w chwili przyjęcia zamówienia przez www.ambercollection.pl

2. Zamówienie uznaje się za przyjęte:
– w przypadku dokonania płatności – w chwili otrzymania potwierdzenia dokonania transakcji
– w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem” – w chwili złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3.

3. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia wzbudzającego jego wątpliwość lub w przypadku braku otrzymania płatności od Klienta w terminie 30 dni od potwierdzenia przez Klienta zamówienia, chyba że Klient wybrał formę dostawy za pobraniem

W przypadku odmowy realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy, wprowadzeniu zmiany do zamówienia lub cofnięciu zamówienia przez Klienta, www.ambercollection.pl zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz w terminie 7 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o odmowie realizacji Zamówienia lub otrzymaniu informacji od klienta o zmienia, czy cofnięciu zamówienia. Zwrot ceny nabycia Towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia dotyczącego Towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosi 48h w dni robocze, liczonych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Amber Collection lub wyboru formy płatności za pobraniem.

Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Amber Collection wybranego przedmiotu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.

 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

1. Dostawy towaru realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Wysyłamy również Towar poza granice kraju.

2. Termin doręczenia przesyłki oraz zagranicznej oraz koszty dostawy różnią się w zależności od kraju przeznaczenia

PŁATNOŚCI

Udostępniamy wygodne sposoby płatności:

 • Płatność przy odbiorze – zapłata za zakupiony towar następuje gotówką przy dostawie towaru kurierem lub pocztą
 • Przelew bankowy
 • Płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową  przez system płatności PayU

ODBIÓR PRZESYŁKI

1. Przesyłka zamówionego Towaru jest dostarczana, w zależności od wybranej przez Klienta formy doręczenia przesyłki: przez kuriera UPS lub Pocztę Polską.

2. W przypadku dostawy przez firmę kurierską  Klient powinien w obecności kuriera sprawdzić czy przesyłka została dostarczona w nienaruszonym stanie opakowania, a taśmy zabezpieczające nie zostały zerwane.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru w czasie transportu, zalecane jest aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, informując obsługę sklepu internetowego Amber Collection w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Można to zrobić drogą elektroniczną na adres: sklepambercollection@gmail.com  bądź też listownie na adres:

 Amber Collection Rafał Bettin

       ul. Jasienicy 23

       84-215 Gowino

 

2. Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

8. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia produktu (z wyjątkiem kosztów wysyłki zwracanego produktu) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

REKLAMACJA

1. Amber Collection ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta.

2. Reklamację składa się:
 – drogą elektroniczną na adres: sklepambercollection@gmail.com bądź też listownie na adres:

 Amber Collection Rafał Bettin

       ul. Narutowicza 30/2a

       84-200 Wejherowo
– Przesłanie reklamowanego Towaru wraz z potwierdzeniem zakupu do siedziby Amber Collection
– Dostarczenie reklamowanego Towaru do siedziby właściciela www.ambercollection.pl odbywa się na koszt Klienta.

3. Koszty związane z uzasadnioną reklamacją są pokrywane przez Amber Collection

4. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do siedziby Amber Collection Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez www.ambercollection.pl w celu realizacji zamówienia, procesu reklamacyjnego reklamacji oraz ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane, nie są wykorzystywane w żadnym innym celu, ani przekazywane podmiotom trzecim.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść regulaminu będzie udostępniana wszystkim Klientom na stronie internetowej ambercollection.pl, pod adresem www.ambercollection.pl/regulamin.
2. Amber Collection zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu, a wprowadzone zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na stronie ambercollection.pl.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI
„3 za 2” Marki PANDORA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
 2. Promocja będzie miała miejsce w dniach 01.02 – 14.02.2020 r.

a. Dla wszystkich Klientów należących do Klubu PANDORA, promocja dostępna będzie od dnia 30.01.2021 r.

 1. Promocja będzie dostępna we wszystkich Salonach PANDORA i e-sklepach należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z wyłączeniem salonu Designer Outlet w Piasecznie oraz w e-store PANDORA https://pl.pandora.net
 2. W promocji biorą udział wszystkie produkty z oferty PANDORA z wyłączeniem kolekcji Star Wars oraz elementu o numerze referencyjnym 789296C01 z kolekcji Club Charm.
 3. Informacja o promocji została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.

 

§ 2.Warunki promocji

 1. Każdy Klient, należący do Klubu PANDORA, dokonując zakupu dwóch produktów wskazanych w § 1 ust. 4., w dniach 30.01 – 14.02.2021 r., trzeci, najtańszy, otrzyma w prezencie.
 2. Każdy Klient, dokonujący zakupu produktów wskazanych w § 1 ust. 4. w dniach 01-14 lutego 2021, trzeci, najtańszy, otrzyma w prezencie.
 3. Produkty zakupione w promocji w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym „3 za 2” na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem oferty i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
 4. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem promocji „3 za 2” nie łączy się z jej mechanizmem.
 5. Produkty zakupione w Ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu i wymian dostępnym na stronie internetowej.
 6. Produkty zakupione w promocji w wybranym Salonie PANDORA, za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwrotu dokonać można jedynie za okazaniem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu. W przypadku chęci zwrotu jednego produktu z zestawu promocyjnego, Klient zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich produktów zawartych w tym zestawie, a następnie złożenia nowego zamówienia.
 7. Wymiana Produktów zakupionych w promocji w wybranym Salonie PANDORA, za pośrednictwem aplikacji WhatsApp wiąże się ze zwrotem tych Produktów oraz złożeniem nowego zamówienia.
 8. Promocja ta nie łączy się z innymi rabatami oraz innymi promocjami.
 9. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w promocji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 3. Ustalenia końcowe

 1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora akcji i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI
„Collect Your Moments”
Marki PANDORA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
2. Promocja będzie trwała od 19.06.2020 do 31.12.2020.
3. Promocja będzie dostępna we wszystkich salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie.
4. Informacja o promocji została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę Pandora.

§2.Warunki promocji

1. Od dnia 19.06.2020. do 31.12.2020 Klient ma możliwość dokonania zakupu promocyjnego zestawu.
2. Każdy klient, który dokona zakupu bransoletki wraz z dwoma wybranymi elementami otrzyma 20 % rabatu na cały zestaw. Produkty jakie podlegają promocji zawarte są w Załączniku nr 1 do Promocji.
3. Ceny wskazane w Załączniku nr 1 są cenami rekomendowanymi i mogą ulec zmianie.
4. Wybrany zestaw promocyjny składający się z bransoletki oraz dwóch elementów nie podlega zwrotowi.
5. Z promocji mogą skorzystać osoby, które w dniach od 19.06.2020 do 31.12.2020 w Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3, dokonają zakupu produktów wskazanych w § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 2.
6. Produkty zakupione w promocji nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa, oraz uprawnienia do wymiany produktu o którym mowa w ust. 7 poniżej.
7. Niewadliwe produkty zakupione w promocji można wymienić jedynie wraz z paragonem fiskalnym, systemowym lub prezentowym na produkt w tej samej lub wyższej cenie, za dopłatą, w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie „Collect Your Moments”, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem promocji i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
8. Wymiana produktów zakupionych przed promocją nie łączy się z mechanizmem promocji „Collect Your Moments”.
9. Promocja ta nie łączy się z innymi rabatami oraz innymi promocjami.

§3. Ustalenia końcowe

1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora promocji i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.