REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ

„Wiosenna Promocja z Amber by Baco”

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest Firma Andorii DB Sp.z o.o. Sp K.
 2. Promocja będzie dostępna ww wszystkich Salonach należących do Andorii DB Sp.z o.o. Sp K.
 • Amber by Baco C.H. Jantar Słupsk
 • Amber by Baco C.H. Forum Koszalin
 • Amber by Baco w Kołobrzegu

dalej nazywane („Salony AMBER BY BACO”)

 1. Każdy Klient będący członkiem Pandora Klubu, przy zakupie:
  1. dwóch produktów z oferty Pandora, otrzyma 20% rabatu na dany zakup,
  2. minimum trzech produktów z oferty Pandora, otrzyma 30% rabatu na dany zakup.
 2. W ofercie biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora, z wyłączeniem: produktów wykonanych
  z 14k złota, kolekcji Pandora x Marvel, kolekcji limitowanych oraz nowości.
 3. Informacja o ofercie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.

 

 • 2. Warunki oferty

 

 1. Każdy Klient, dokonując zakupu w Salonie AMBER BY BACO wskazanym
  w §1. ust. 3.:

  1. dwóch produktów z oferty Pandora wskazanych w §1.4, otrzyma 20% rabatu na dany zakup
  2. minimum trzech produktów z oferty Pandora wskazanych w §1.4, otrzyma 30% rabatu na dany zakup.
 2. Produkty zakupione w promocji w Salonach AMBER BY BACO nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany.
 3. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą,
  w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
  W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem promocji i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
 4. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Wiosenna Promocja z Amber by Baco” nie łączy się z jej mechanizmem.
 5. Oferta nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 6. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • 3. Ustalenia końcowe

 

  1. Wszelkie informacje oraz regulamin oferty są do wglądu w siedzibie organizatora oferty
   i Salonach AMBER BY BACO wymienionych w § 1 ust. 3.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
   w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
   w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin Promocji “Collect your moments” Marki Pandora

  REGULAMIN PROMOCJI

„Collect Your Moments”
Marki PANDORA

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
2. Promocja będzie trwała od 19.06.2020 do odwołania.
3. Promocja będzie dostępna we wszystkich salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie.
4. Informacja o promocji została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę Pandora.

2.Warunki promocji

1. Od dnia 19.06.2020. do odwołania Klient ma możliwość dokonania zakupu promocyjnego zestawu.
2. Każdy klient, który dokona zakupu bransoletki wraz z dwoma wybranymi elementami otrzyma 20 % rabatu na cały zestaw. Produkty jakie podlegają promocji zawarte są w Załączniku nr 1 do Promocji.
3. Ceny wskazane w Załączniku nr 1 są cenami rekomendowanymi i mogą ulec zmianie.
4. Wybrany zestaw promocyjny składający się z bransoletki oraz dwóch elementów nie podlega zwrotowi.
5. Z promocji mogą skorzystać osoby, które w dniach od 19.06.2020 do odwołania w Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3, dokonają zakupu produktów wskazanych w § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 2.
6. Produkty zakupione w promocji nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa, oraz uprawnienia do wymiany produktu o którym mowa w ust. 7 poniżej.
7. Niewadliwe produkty zakupione w promocji można wymienić jedynie wraz z paragonem fiskalnym, systemowym lub prezentowym na produkt w tej samej lub wyższej cenie, za dopłatą, w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie „Collect Your Moments”, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem promocji i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
8. Wymiana produktów zakupionych przed promocją nie łączy się z mechanizmem promocji „Collect Your Moments”.
9. Promocja ta nie łączy się z innymi rabatami oraz innymi promocjami.

3. Ustalenia końcowe

1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora promocji i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.